Projekt aktivít plaveckého klubu Azeta v Senci a Bratislave v sezóne 2015/2016
august 3, 2015Blog, Novinky0

Mladí športovci plaveckého klubu Azeta , úspešne absolvovali sezónu plaveckej prípravky 2014-2015 (medailové a finálové umiestnenia na majstrovstvách slovenska9-10 ročných).

Plavecký klub Azeta  pripravil s predstihom rozdelenie skupín na novú sezónu 2015/2016. Takto si môžu  nádejní mladí plavci, ktorých je v Senci a okolitých obciach určite dosť, vyberať tréningovú skupinu, tak  aby si od septembra vedeli  koordinovať plávanie so školskými povinnosťami a krúžkami. Absolvovanie plaveckej  prípravky vo veku 6-9 rokov predchádza zaradeniu do základného tréningu, v ktorej túto sezónu trénovala aj  úspešná Linda Legarthová, Martin Kubica, Kristína Csapáková, Martin Bakus, Filip Barka, Alex Farkaš a ďalší. Deťom, ktoré nevedia plávať ponúkame trojmesačnú výučbu základov plávania, ktorá je predpokladom na zaradenie do prípravky.

Cieľom prípravky plaveckého klubu je aby detí už   po zvládnutí základných plaveckých zručností si vytvorila vzťah k pravidelnému športovaniu. Chceme aby rodičia si uvedomujú, že zmysluplné trávenie voľného času, predovšetkým športové aktivity patria k nenahraditeľným činnostiam ich detí. „Chceme sa vyvarovať  predčasnej rannej špecializácii športovca. Realizáciou všeobecne platných  zásad  tréningu detí je možné tomuto predchádzať. Tréning sa koncentruje na  akcelerovanie výkonnosti až po nadobudnutí  plaveckej a telesnej všestrannosti”,  zdôrazňuje tréner Dr.Gerald Svoboda.

Myšlienku rozvoja plaveckého klubu Azeta ovplyvnili negatívne skúsenosti rodičov v satelitných mestečkách Bratislavy, ktorých deti  najviac pociťujú zdravotné aj výchovné dôsledky nedostatočných možností športovať. Vedenie klubu chce rodičom pomôcť výučbou a tréningami plávania v príjemnom prostredí bazéna Swimarena Senec. Chce deti už vo veku materskej resp. základnej školy zaujať  pravidelnou a hravou pohybovou aktivitou, primeranou veku a schopnostiam. „Zo skúseností z tréningovej praxe s deťmi u nás i v zahraničí, viem potvrdiť, s akou „ľahkosťou“ sa nechajú športom fascinovať. „Plávanie má nenahraditeľný  zdravotný, ale aj preventívny význam voči zvyšujúcej sa  hrozbe nezdravého  životného štýlu. Radosť zo športovania sa musí prebudiť už v detstve, aby sa šport  stal ich celoživotnou súčasťou“, pokračuje tréner.

TAB. Projekt aktivít plaveckého klubu Azeta  v Senci a Bratislave v školskom roku 2015/2016

Projekt aktivít plaveckého klubu Azeta  v Senci a Bratislave v školskom roku 2015/2016

 

S plaveckými tréningami pokračujeme opäť od 2. septembra 2015, predpokladáme pôvodne termíny tréningov, pre spresnenie Vás budeme kontaktovať koncom augusta. Ak máte záujem o zmenu času, alebo zmeniť tréningovú skupinu, prosím kontaktujte nás.