Plavecký projekt PK Azety 2015 sa osvedčil
december 17, 2015Blog, Novinky0

Myšlienku  manažovania rozvoja  plaveckého klubu Azeta  v Senci  ovplyvnili negatívne skúsenosti rodičov, ktorých deti  najviac pociťujú zdravotné aj výchovné dôsledky nedostatočných možností športovať. Dokázali sme, napriek nedostatočnému počtu vhodných bazénov v okrese, plaveckých klubov a kvalifikovaných trénerov, že dnes v Senci  je o plavecký šport  zo strany  detí  a rodičov enormný záujem.  Po relatívne krátkom období činnosti (v Senci od augusta 2013) môžeme s hrdosťou konštatovať,  že  PLAVECKÝ PROJEKT  AZETY  SA V SENCI  OSVEDČIL.  

Úroveň športovania detí a mládeže ovplyvňuje rozvoj a postavenie športu v spoločnosti. Aj keď  sú už známe pozitíva športu na zdravie a sociálny rozvoj detí, napriek tomu dlhodobo zlyháva ich zhodnotenie v živote spoločnosti. Všetci si musíme viac uvedomiť význam športu v živote detí a mládeže, nielen školské a športové organizácie ale aj majitelia športových objektov, aby šport bol skutočne pre všetkých.

Manažovaním rôznych aktivít nášho klubu, zapájaním detí ako aj dospelých  do pravidelného športovania formou plaveckých tréningov a rehabilitačného plávania, sa V SENCI SITUÁCIA V PLAVECKOM ŠPORTE PODSTATNE MENÍ . Naše tohoročné aktivity  („Projekt aktivít plaveckého klubu Azeta v školskom roku 2015-2016“) sú na webovej stránke  www.pkazeta.sk.
V súčasnosti len v Senci máme do pravidelnej plaveckej aktivity zapojených viac ako 150 deti. Aj v tomto školskom roku sme rozbehli záujmové a tréningové plávanie detí, kondičné a rehabilitačné plávanie dospelých. Teší  nás, že takýmto zmysluplným trávením voľného času  prispievame u detí k vytváraniu vzťahu k pravidelnému športovaniu, upevňovaniu zdravia, eliminovaniu hrozbu obezity a svalovej disharmónie.  Zo skúseností z tréningovej praxe u nás i v zahraničí  vieme potvrdiť,  s akou „ľahkosťou“ sa nechajú detí ale aj dospelí športom fascinovať. Plávanie má nenahraditeľný  zdravotný, ale aj preventívny význam voči zvyšujúcej sa  hrozbe nezdravého  životného štýlu. Radosť zo športovania sa musí prebudiť už v detstve, aby sa šport stal ich celoživotnou súčasťou.

Úspešný rozvoj širokej základne  detí v plaveckých prípravkách  sa už v tejto sezóne stala dôstojným východiskom pre výkonnostný šport. Mladí športovci plaveckého klubu Azeta  úspešne absolvovali sezónu plaveckej prípravky 2014/2015. Na júnových Majstrovstvách Slovenska v Spišskej Novej Vsi, si pod vedením trénera Dr. Geralda Svobodu, vyplávali niekoľko medailí, úspešne reprezentujú mesto Senec na Slovenských a medzinárodných pretekoch. Svedomitou prípravou, úrovňou všestrannej plaveckej a kondičnej prípravy sa dokázali presadiť v silnej konkurencií plaveckých nádejí. Sme názoru, že nežiaducu úroveň  plávania a postavenie plaveckého športu ovplyvňuje práve úroveň plaveckých klubov a predovšetkým práca trénerov s talentami. Je už chronicky známy negatívny vplyv forsírovaného manažovania prípravy mladých plavcov na zdravie a sociálny rozvoj detí. Bežne v kluboch 10 ročné deti trénujú denne, niektoré dvojfázovo.

Plavecké kluby si musia viac uvedomiť význam dodržiavania zásad tréningu detí, vyvarovať sa predčasnej rannej špecializácii športovca a nepodliehať  tendenciu „úspech za každú cenu“. Náš plavecký klub Azeta, poprednými umiestneniami na nedávnych pretekoch „Slovenský pohár 9-10 ročných“ v Žiline a „Plavecké nádeje najmladších“ 7-8 ročných v Čilistove dokázal, že vytváraním organizačných a metodických podmienok je možné všestranným a veku primeraným tréningom dosiahnuť pekné a medailové  úspechy. Tréningový plán sezóny sme postavili tak, aby akcelerovanie výkonnosti sa uplatňovalo až po nadobudnutí  plaveckej a telesnej všestrannosti.

Gratulujeme a týmto chceme aj poďakovať všetkým naším plavcom, ktorí nás  a mesto Senec úspešne reprezentovali počas roku 2015, Maťkovi Kubicovi, Kristínke Csapákovej, Linde Legáthovej, Maťkovi Bakusovi, Emmke Kaššákovej, Alexovi Farkašovi, Filipovi Barkovi, Selme Omerovičovej, Tomáškovi Bottovi, Alexovi Markusovi a mnoho ďalším talentovaným mladým plavcom za medailové a úspešné umiestnenia na Majstrovstvách SR kat „ C“ a majstrovstvách Bratislavy a okolia, na Slovenskom pohári žiakov a medzinárodným mítingoch, na „Bratislavských Nadejách“.

Týmto by sme chceli pogratulovať  Linde Legáthovej, za výborný výsledok v celoslovenskom kole FPD Slovenský pohár žiakov za rok 2015 , kde sa sčítavajú výkony a body počas celej sezóny. Linda sa umiestnila na výbornom 3. mieste vo vekovej kategórii „C“. Zároveň vyhráva od SPF pobyt na sústredení v Dudinciach.

Záujmom plaveckého klubu Azeta je naďalej, v spolupráci so školami a kompetentnými organizáciami v oblasti športu mesta Senec, rozširovať plavecké aktivity, ktoré budú v obojstrannej spokojnosti poskytovať všetkým obyvateľom kvalitné služby, nielen vo výkonnostnom plávaní, ale aj v rehabilitačnom, zdokonaľovacom a kondičnom plávaní.

Tešíme sa spolu s plavcami na sezónu 2016 a veríme, že prinesie veľa úspechov!

Mgr.Júlia Kertésová, manažér klubu