Letným táborom plavci Azety ukončili sezónu
august 3, 2015Blog0

Účasťou tridsiatich plavcov sa júnovým letným plaveckým tréningovým tábore v Mojmírovciach plavci Azety rozlúčili so sezónou 2014/2015. Náročný program tábora obsahoval nielen kondičné aspekty športovej prípravy, vyžadujúce od detí vysoké telesné zaťaženie, ale aj  požiadavku trénerov na úsilie spojiť športovanie s toleranciou a priateľstvom (pozri program tábora). Vďaka zvýšenému úsiliu detí, napriek tropickej teplote vzduch, ktorá náš pobyt na športoviskách  zámku v Mojmírovciach sprevádzala, naši mladí športovci úspešne zvládli plánovaný  program tábora. Dôkazom sú aj obrázky z rôznych situácií (pozri  fotogalériu), ktoré ukazujú na uvoľnenú atmosféru a dobrú náladu detí. Dopoludňajší atletický program prebiehal na atletickom štadióne v relatívne nižších teplotách . Obsahoval činnosti – stabilizácia nôh a paží, joga, strečing , vrh a hod medicinbalom, stabilizácia brucha, chrbta, strečing, imitácia, kriketka, skok z miesta, skok do diaľky, šprinty a štarty. Vysokú teplotu vzduchu počas popoludňajšej atletiky detí zvládali vďaka studenšej hale. V Plaveckom programe sa striedalo kondičné plávanie dlhších úsekov s technickým plávaním kratších tratí. Na  rannom  tréningu  požadovali tréneri od detí precízne zdokonaľovanie obrátok, odrazov a štartov, usilovnú prácu nôh  a frekvenciu záberov. Tréning podvečer bol viacej súťaživý a zároveň náročnejší na zvládnutie správnej plaveckej techniky. Pre detí boli najzaujímavejšie večerné kreatívne aktivity. Striedali sa činnosti ako  cesta nočným kaštieľom s baterkou, hudobno-tanečný program so súťažami, modelovanie a maľovanie,  a nakoniec rozlúčkový večer pri praskaní horiaceho táboráku.

Nielen tento tréningový tábor,  ale aj každé iné úspešné akcie v Plaveckom klube Azeta nás spoločne posúvajú  dopredu. Bez pomoci  rodičov a samozrejme spokojnosti  ich detí je budúcnosť plaveckého športu v Senci a jeho okolí nemožná.

Vedenie klubu využitím týchto pozitívnych skúseností otvára 2. septembra novú plaveckú sezónu 2015/2016 a zároveň pozývame mladých plavcov do moderného prostredia plavárne  v Liptovskom Jane na  vstupný tréningový tábor (13. – 18.9. 2015).

Tím Pk Azeta